Om Eke församling

Pastor Elis i det nyrenoverade kapellrummet på Kållandsö, med altaret och korset i centrum.


RENOVERINGEN AV EKE KAPELL. Sedan några år tillbaka har Eke skola, en lantlig byggnad från 1924, blivit Eke kapell. Vid församlingens tillträde påbörjades renoveringsarbeten som i första hand genomförs av församlingens egna medlemmar. 

Själva kapellrummet har nu renoverats och inretts med församlingens eget hantverk – altare, ambo, korsikon, liturgiska textilier osv. En större parkering har anlagts intill kapellet.

En ny entrédel har byggts till i söder, så att man nu går in från den nya parkeringen. Övervåningen har renoverats för att ge mer plats till församlingens många barn och unga. Vi fortsätter att arbeta för att steg för steg göra Eke kapell till ett vackert och funktionellt Herrens hus för församlingens olika aktiviteter.

VAR MED OCH STÖD OSS. Välkommen att stå med oss i vårt arbete att bygga upp Eke kapell, så att det kan bli en plats där Guds närvaro kan bo och många människor kan få möta Herren Jesus.

Sätt in ditt bidrag på vårt BankGiro: 5652 - 9308. Märk din gåva ”Byggkontot”. Du kan också använda Swish, med numret 123 466 51 54. Varmt tack!

Eke kapell, Kållandsö   |  Tel: 0510 - 25 777  |  info@ekekapell.se |  Bankgiro 5652 - 9308  |  Swish 123 466 51 54