Tillfällen för bön

På Eke kapell ber vi varje vecka – både i den egna församlingen och i olika ekumeniska samlingar.


Det känns gott att kunna dela gemenskapen i bön med andra troende. Det händer något varje gång vi ber tillsammans!


Eke kapell, Kållandsö   |  Tel: 0510 - 25 777  |  info@ekekapell.se |  Bankgiro 5652 - 9308  |  Swish 123 466 51 54