Påsken 2021

påsk2021


Påsken 2021 blir annorlunda av förklarliga skäl. För att hålla ordning på antalet gudstjänstfirare i varje gudstjänst vill vi be dig anmäla att du ämnar delta till pastor Josef Gustafsson på info@ekekapell.se.


Skärtorsdagen 1/4  

18.30   Skärtorsdagsmässa på Antoniosgården     Robin Johansson     INSTÄLLD pga sjukdom

18:30   Skärtorsdagsmässa på Eke kapell     Josef Gustafsson


Långfredagen 2/4

Korsvandringar arrangeras vid Antoniosgården kl. 10:00, 11:00, 12:00 och 13:00.


Påskafton 3/4   

»Samling vid graven« på Eke kapell, korta andakter inför Jesu grav kl. 10:00, 11:00, 12:00 och 13:00.


Läsningsgudsjänst kl 15:00, Eke kapell. 


Påskdagen 4/4

Uppståndelsemässa kl 10:00, 11:00, 12:00 och 13:00 på Eke kapell. Josef Gustafsson celebrerar.


Annandag Påsk 5/4   

Ingen ekumenisk mässa i år på grund av Corona. Vi hänvisar till Svenska Kyrkans gudstjänster.


Eke kapell, Kållandsö   |  Tel: 0510 - 25 777  |  info@ekekapell.se |  Bankgiro 5652 - 9308  |  Swish 123 466 51 54